Site Loader

Leczenie kanałowe zębów to jeden z najczęściej przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych zabiegów. Poniższy artykuł umożliwia poznanie specyfiki zabiegu. Omówione zostaną także ewentualne przeciwwskazania do jego przeprowadzenia. Zapraszamy do lektury!

Na czym polega leczenie zębów pod mikroskopem?

Poznań stomatolog mikroskop to przede wszystkim leczenie zębów metodą kanałową. Bywa także spotykane pod nazwą leczenia endodontycznego. Polega ono na oczyszczeniu systemu kanałowego zęba. Mikroskop umożliwia prowadzącemu zabieg dentyście bardzo wnikliwy ogląd sytuacji. Dzięki niemu może on powiększyć obraz co najmniej sześciokrotnie. Większość mikroskopów endodontycznych pozwala powiększyć obraz maksymalnie dwadzieścia pięć razy. Dzięki temu dentysta może przyjrzeć się między innymi korzeniom czy kanałom korzeniowych. Z pomocą własnych oczu nie byłby w stanie tego dokonać.

Samo leczenie kanałowe sprowadza się do usunięcia nieodwracalnie uszkodzonej miazgi zębowej. Po jej starannym usunięciu powstała luka zostaje wypełniona przez dentystę specjalnym materiałem. Ząb zachowuje swój kształt i funkcjonalność. Jednocześnie zostaje zabezpieczony przed potencjalnymi przyszłymi uszkodzeniami.

Leczenie kanałowe zębów to jeden z najczęściej przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych zabiegów

Chorobami, jakie wymagają leczenia tym sposobem są zazwyczaj:

  • martwica miazgi
  • próchnica wtórna (więcej)
  • uprzednie leczenie kanałowe, które zostało przeprowadzone w niewłaściwy sposób
  • zmiany okołowierzchołkowe.

Stosując mikroskop, dentysta jest w stanie zauważyć nawet mikroskopijne zmiany chorobowe w zębie. Umożliwia to diagnostykę i rozpoczęcie leczenia na najwcześniejszych etapach choroby.

Kiedy leczenie przeprowadza się pod mikroskopem?

Podstawową przesłanką do sięgnięcia po mikroskop w leczeniu endodontycznym są anomalie. Dotyczy to przede wszystkim zębów o anomalnym umiejscowieniu w jamie ustnej. Drugim czynnikiem skłaniającym do użycia mikroskopu jest odbiegający od normy kształt samego zęba.

Inne podstawy odnoszą się do kanałów zębowych. Choćby ząb miał normalny kształt i umiejscowienie, kanały zębowe mogą mieć swoje anomalie. Mogą być przykładowo niestandardowo zakrzywione.

Zastosowania mikroskopu będzie wymagało także usuwanie pozostałości po nieprawidłowo usuwanych zębach. Podobnie będzie w przypadku zabiegu usunięcia elementów złamanych narzędzi stomatologicznych podczas zabiegu.

Samo leczenie kanałowe sprowadza się do usunięcia nieodwracalnie uszkodzonej miazgi zębowej

Jakie mogą być przeciwwskazania do leczenia kanałowego?

Nie istnieją przeciwwskazania do użycia mikroskopu. Natomiast istnieją sytuacje, w których bezwzględnie odradza się przeprowadzanie leczenia kanałowego jako takiego.

Pierwszą z nich będą najpoważniejsze zniszczenia. Dotyczy to przede wszystkim wspominanej już miazgi zębowej. Niemniej najostrzejsze zniszczenia ścian i korzenia zęba również wykluczają możliwość przeprowadzenia tej formy leczenia. W wielu przypadkach wiąże się to z koniecznością wyrwania zęba.

O leczeniu kanałowym mogą zapomnieć także pacjenci dotknięci schorzeniami:

  • kardiologicznymi
  • ortopedycznymi, przede wszystkim stawów
  • nefrologicznymi
  • szeroko rozumianymi stanami obniżonej odporności.

Osoby borykające się z wyżej wymienionymi problemami powinny zasięgnąć porady lekarza prowadzącego. W niektórych przypadkach możliwe będzie odstępstwo od reguły. Brak konsultacji i poinformowania dentysty o innych chorobach może wywołać przykładowo odzębowe zapalenie schorowanego narządu.

Podsumowanie

Niniejszy artykuł omówił istotę leczenia kanałowego, to jest leczenie zniszczonej miazgi. Ponadto zostały omówione anomalie zębów i kanalików zębowych wymagających zastosowania przez dentystę mikroskopu.

Alicja